Tramvajová linka 28

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Tramvajová linka 28


Dne 16. prosince 2008 uplynulo 30 let od zrušení pražské tramvajové linky 28. Po celou dobu své existence nesčíslněkrát měnila trasu a byla jakýmsi "oříškem" pro kartografy. Její historie se začíná psát 15. ledna 1962, ale není marné se podívat i na to, co jí předcházelo....

Vozy T1 vypravené na linky 27 a 28 v původní smyčce Smíchovské nádraží. | 10.5.1975
Souprava vozů T3 ev.č.6472+6475 vypravená na linku 28 využívá křížový kolejový přejezd v původní smyčce Smíchovské nádraží. | 19.11.1977
Dne 13. března 1961 byla zavedena linka 26 (vypravovaná v podobě starých souprav motorového + vlečného vozu; polonoční provoz) v trase Strašnice, nádraží - Flora - Olšanské náměstí - Hybernská ulice - Revoluční - Dělnická - Pelc-Tyrolka, ZOO. Vyvstal zde však problém, neboť v žižkovské oblasti linka kapacitně nestačila. Posilovat ji v celé trase zase nebylo ekonomické a tak se zavedly vložené vlaky, které měly červené číslo 26 a dělaly tzv. malá kola. Z nádraží Strašnice, Flory a Olšanského náměstí pak tyto dvouvozové soupravy pokračovaly k hlavnímu nádraží, Muzeu, na náměstí Míru a po Korunní třídě zpět na Floru. Protože toto označení budilo spíše zmatky, došlo k zavedení nové linky 28.

Jak již jsme zmínili, uvedena k životu byla 15. ledna 1962 v trase Nákladové nádraží Žižkov - Flora - Olšanské náměstí - Hybernská ulice - Příkopy - Můstek - Muzeum - Hlavní nádraží - Olšanské náměstí - Olšanská - Nákladové nádraží Žižkov. Nová linka jezdila jen v ranní špičce všedního dne a jen v uvedeném směru. Nasazovány sem byly soupravy ve složení obousměrný (jednosměrný vůz "Ponorka") + vlek Krasin. Po roce, 3. června 1963 byl provoz rozšířen i na odpolední špičku pracovního dne. Výchozím bodem je nyní Kubánské náměstí (Náměstí Kubánské revoluce), linka jede přes dnešní Strašnickou na Floru, Olšanské náměstí a dále pokračuje v původní trase. V ranní špičce objíždí Václavské náměstí a Hybernskou ulici PROTI SMĚRU hodinových ručiček a odpoledne jede opačně. Po dalším roce, je od 5. října 1964 provoz omezen na pouze ranní špičku všedního dne a od 4. dubna 1966 je místo na Kubánské náměstí vedena do zastávky Nádraží Strašnice. Již po 14 dnech, od 18. dubna 1966 je pro změnu zkrácena do smyčky Olšanské hřbitovy. V roce 1967 přestaly jezdit na lince 28 motorové vozy Ponorka a soupravy jsou nyní jednotného typu - obousměrný motorový vůz + vlek Krasin. Další změny trasy se linka dočkává 30. září 1968, od tohoto data je vedena z Výstaviště (Park kultury a oddechu Julia Fučíka) - Veletržní - Revoluční - Hybernská - Olšanské náměstí - Olšanská - Nákladové nádraží Žižkov - Flora - Olšanské náměstí a zpět na Výstaviště. V ranní špičce v tomto směru, v odpolední špičce je objezd areálu hřbitovů protisměrný. Modernizace vozového parku se linka dočkává od 12. ledna 1970, kdy na ní začínají být nasazovány vozy T1. Již v květnu téhož roku, konkrétně 25., je linka 28 v souvislosti s výlukou na dnešní Seifertově ulici zrušena.

V přímé souvislosti se zprovozněním prvního provozního úseku linky metra C je od 9. května 1974 zavedena nová linka 28 jezdící v trase Bráník - Zborovská - Smíchov, nádraží. Obsazena je sólo vozy T1 a T3. Zatímco v roce 2008 nemohly být na branické větvi pražské kolejové sítě provozovány vozy 14T, od 3. ledna 1977 postihuje zákaz vozy T1. Jako důvod bývá uváděna neprůjezdnost vozů T1 pod železničním mostem na Výtoni, druhým důvodem mohla být skutečnost, že někde při branické trati mohl bydlet nějaký vysoce postavený soudruh, kterému se vozy T1 prostě nelíbily. Od tohoto dne tedy jezdily na lince 28 jen sólo vozy T3.
Zajímavá provozní situace nastává od listopadu 1977: dne 7. listopadu 1977 jsou linky 2, 14 , 23, 25 a 26 obsazeny vlaky 2xT3. Sólo vozy zůstávají jen na linkách 6 (T1, T3), 7 (T1, T3), 28 (T3) a 31 (T1, T3). O víkendech se však i na tyto linky stavěly vlaky 2xT3. Na linky 7 a 31 v souběhu se sólo T1 a na linky 6 a 28 plně 2xT3. Tento provozní stav trval s různými přestávkami do cca dubna 1978. Jednalo se o první případ, kdy na všechny linky v Praze byly vypravovány vlaky v sestavě 2xT3 (i když ne plně). Po otevření trasy metra A 13. srpna 1978 dostává linka 28 novou trasu: Smíchov, Anděl - Zborovská - Moráň - I. P. Pavlova - Bruselská - Otakarova - Kubánské náměstí. (Vida ji, po 14 letech se tam vrátila!) Protože už nejezdí do Bráníka a asi na této trase vozy T1 nikoho neiritují, je linka 28 obsazena nejen sólo vozy T3, ale vracejí se na ní i vozy T1. Moc dlouho se však v ulicích již neohřeje, 15. prosinec 1978 je jejím posledním provozním dnem.

Následující den její úlohu přejímá obnovená linka 4, která na smíchovské straně jezdí až ke zlíchovskému lihovaru a na straně druhé pokračuje až na Radošovickou. Rovněž i na této lince je uplatněn (do 18. prosince 1980) souběh provozu sólo vozů T1 a T3.

Text: František Zahnáš a redakce


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019