Tramvajová linka 6

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Tramvajová linka 6


Když se začalo v roce 1908 používat v Praze číselné značení linek, dostala do kolébky číslo 6 linka jezdící od nádraží Smíchov přes Anděl, dnešní Lidickou ulicí na Palackého náměstí, dále vlevo po nábřeží do Myslíkovy ulice, Vodičkovou a Jindřišskou ulicí k dnešnímu Masarykovu nádraží, okolo dnešní Bílé Labutě na Těšnov, kolem nádraží Bubny na dnešní křižovatku ulic Veletržní a Dukelských hrdinů. V té době nesla tato konečná pojmenování Holešovice, Bělského třída. Jezdily zde na ní částečně motorové vozy sólo a částečně motorové vozy s jedním vlečným vozem.

Za mlhavého podzimního rána manipuluje motorový vůz neznámého ev.č. vypravený na linku 6 ve smyčce Výstaviště. | 50. léta
Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2213 vypravená na linku 6 projíždí křižovatkou Hybernská od Masarykova nádraží k Bulharu. | 1974
V roce 1926 je vedena v trase z Bělského třídy až k dnešnímu Masarykovu nádraží jako dosud, ale dále je přesměrována k Wilsonovu nádraží, pokračuje kolem Muzea Mezibranskou ulicí; dále odbočuje vpravo a Ječnou ulicí směřuje na Karlovo náměstí. Resslovou ulicí pak sjede na dnešní Jiráskovo náměstí, kde se napojí na původní trasu, od Anděla však nějakou dobu jezdí na Santošku. V roce 1927 se linka 6 vrací k Smíchovskému nádraží. V té době na ní jezdí jen motorové vozy sólo. Výjimkou byl Všesokolský slet v roce 1938, kdy linka 6 byla místo linky 3 prodloužena do Kobylis a v té souvislosti jezdily na lince 6 soupravy.

V roce 1942 je linka 6 vedena v trase Výstaviště - Nádraží Bubny - Těšnov - Bílá Labuť - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Muzeum - Mezibranská ulice - Karlov, Dětská nemocnice, kde nahradila linku 8. I v této trase byla linka 6 provozována motorovými vozy sólo. Jen statistika vypravení z přelomu let 1944-1945 uvádí, že ve špičce zde jezdily mimo sólo vozů i 3 dvouvozové vlaky. Není však informace o tom, od kdy do kdy toto opatření platilo. Roku 1948 je linka 6 v úseku Masarykovo nádraží - Těšnov převedena na novou trasu v ulici Na Florenci. Až do roku 1953 je linka 6 jedinou linkou v síti, kde se jezdí bez vlečných vozů. Současně platí za linku s nejkratšími intervaly. Po zavedení provozu souprav motorový vůz + vlečný vůz je linka 6 naopak s intervaly nejdelšími. O letních nedělích se kvůli posílení rekreační dopravy sem vypravovaly i soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy.

Vlak linky 6 v sestavě motorového vozu ev.č.2203 a vleku Plecháč v původní smyčce Nádraží Smíchov. | 1973
Souprava dvounápravových vozů vedená motorový vozem ev.č.2186 na lince 6 projíždí jednokolejkou v Radlické ulici. | 11.1.1974
Nejprve dočasně a následně trvale je k 30. červnu 1966 zastaven provoz na trati na Karlov. Linka 6 je zrušena. Její úlohu v holešovické oblasti - kolem nádraží Bubny přejímá linka 24, na které byl rozšířen provoz ze špičkového na celodenní - celotýdenní. Po pětileté přestávce, totiž 30. srpna 1971 se číslo 6 mezi pražskými tramvajemi objevuje znovu. Nová linka jezdí jen ve špičkách pracovního dne a je obsazena soupravami ve složení obousměrný motorový vůz + vlečný vůz Krasin. Vzniká rozdělením kapacity linky 9, na které byl k tomuto datu prodloužen špičkový interval. Linka 6 tehdy jela ze Spojovací přes Tachovské náměstí, Hybernskou ulici, Můstek, Újezd a Anděl přesně ve stopě linky 9 a pak pokračovala do Hlubočep, kde posilovala kapacitně nedostačující linku 4, v té době obsazovanou sólo vozy T1. Proč zrovna linka 6 do Hlubočep? Již delší dobu byl problém s malou nosností železničního nadjezdu na Zlíchově. Z toho důvodu sem nesměly vlaky 2xT3. Přípustný byl provoz starých souprav - což byl případ linky 6 a sólo T1 a T3, které jezdily na lince 4. (Linka 5 vypravovaná v sestavě 2xT3 končila v denním provozu ve smyčce Lihovar, v noci - se sólo T3, jezdila do Hlubočep). Ke zkrácení linky 6 do trasy Hlubočepy - Vápenka dochází od 21. února 1972 a od 24. července 1972 je obsazovaná soupravami ve složení obousměrný motorový vůz + vlečný vůz Plecháč. Tyto vleky byly k tomuto dni uvolněny z linky 7, kde byl v souvislosti s jejím zkrácením do trasy Spojovací - Olšanské náměstí (obracení na přejezdu bez možnosti manipulace s vlečnými vozy) zaveden provoz motorových vozů sólo.

Tramvajový vlak vedený motorovým  vozem ev.č.2190 na lince 6 podjíždí most na Hrabovce. | 1974
Sólo vůz T1 ev.č.5002 vypravený na linku 6 překonává křižovatky pod zastávkou I.P.Pavlova, které byste dnes bez automobilů nezachytili... | 1975
Po opětovném povolení provozu vlaků 2xT3 do Hlubočep je k 1. červenci 1973 linka 6 zkrácena do trasy Vápenka - Smíchovské nádraží a do Hlubočep se vrací linka 5. Když se po dvouleté výluce dne 3. září 1973 obnovuje provoz do Radlic, je sem přesměrovaná právě linka 6, společně s linkou 14. Poté, co jsou k 1. říjnu 1973 vyřazeny vlečné vozy Plecháč, je linka 6 obsazena soupravami motorový vůz + vlečný vůz Krasin.

Od 14. ledna 1974 dochází k zásadní změně na linkách 6 a 9. Linka 9 je obsazena vlaky 2xT3 za současného zkrácení na Kotlářku a nové vozy dostává i linka 6. Zde se jedná o sóla T1 a T3 a současně se mění její trasa: Radlice - Anděl - Újezd - Národní Divadlo - Můstek - Muzeum - Náměstí Míru - Ruská - Vršovice, Kubánské náměstí.
Po zahájení provozu trasy metra IC dne 9. května 1974 je linka 6 mezi náměstím Míru a Andělem vedena přes I.P.Pavlova, Karlovo náměstí, Moráň a Palackého náměstí. Provoz je rozšířen na celodenní a celotýdenní. Sólo vozy T1 a T3 však zůstávají.

Paní sice vypadá, jak když hodlá nastoupit do vozu T1 ev.č.5130 jedoucího jako linka 6 Jugoslávskou ulicí, přitom se jen připletla fotografovi do cesty... | 1976
Souprava vozů T3 vypravená motolskou vozovnou bude složitě najíždět na trasu linky 6 s využitím provizorní jednokolejné tratě v Kukulově ulici. | 1979
Zajímavě změnila linka 6 svoji trasu při Spartakiádě roku 1975: Hostivař - Kubánské náměstí - Karlovo náměstí - Národní divadlo - Staroměstská - Pražský Hrad - Dlabačov. Provozována byla i v tomto období sólo vozy T1 a T3. Po Spartakiádě, v rámci rekreační dopravy byla linka 6 o sobotách a nedělích prodlužována do trasy Radlice - Hostivař. Toto opatření platilo jen do září 1975.

Dne 7. listopadu 1977 je zaveden na linkách 2, 14, 23, 25 a 26 provoz vlaků 2xT3. Na linkách 6, 7, 28 a 31 zůstává provoz vozů sólo; 6, 7 a 31 plně 1xT1 a na lince 28 plně 1xT3. O víkendech od 12. listopadu 1977 je tomu trochu jinak; na lince 6 jezdí vlaky 2xT3. O Vánočních prázdninách 1977/1978 jezdí na lince 6 ve všední dny směs sólo T1 a dvojice T3. Přibližně do dubna 1978 se o víkendech na lince 6 vyskytují buď plně anebo v souběhu se sólo T1 vlaky 2xT3. Pak je provoz linky 6 plně v režii sólo T1.

Vůz T3SUCS ev.č.7070 vypravený na linku 6 Vršovickou ulicí přijíždí ke křižovatce s Minskou ulicí. | 2.1.2005
Vůz T3R.P ev.č.8308 vypravený na linku 6 stanicuje v zastávce Anděl na Nádražní ulici, i tento snímek je již minulostí v trasování linky... | 3.7.2005
Po zahájení provozu na trase metra IA 13. srpna 1978 linka 6 opět mění trasu a to následovně: Radlice - Anděl - Újezd - Národní divadlo - Můstek - Václavské náměstí - Muzeum - Jiřího z Poděbrad - Olšanské hřbitovy. Byl zde zaveden i noční provoz, v trase však poněkud odchylné: Radlice - Anděl - Palackého náměstí - Karlovo náměstí - Můstek - dále na Olšanské hřbitovy jako za dne a pak na Spojovací. V denním provozu zde jezdily sólo T1, noční služby pak byly obsazeny sólo vozy T3. O předvánočních víkendech roku 1978 byl v rámci posílení provozu zaveden na lince 6 provoz vlaků 2xT3. Dvojčata byla nasazena i v nočním provozu 24. a 31. prosince 1978. V denním provozu nastává změna k 19. únoru 1979. Linka je prodloužena na Černokosteleckou a současně je zaveden provoz vlaků 2xT3.

Vozy T1 se však na lince 6 - byť jen pohostinsky - objevují ještě 2x. Poprvé je to 1. května 1979, když byly vlaky 2xT3 z linky 6 převedeny na linky, které svážely manifestující na Letnou. Po skončení akce se pak ještě toho dne vlaky 2xT3 na linku 6 vrátily. Podruhé, jezdily sólo T1 v souběhu s vlaky 2xT3 krátkodobě v srpnu roku 1979. Z mapy pražské tramvajové sítě je číslo 6 vymazáno na pět let 2. července 1980. V nočním provozu její úlohu v oblasti Spojovací převzala opět zavedená noční linka 9, do Radlic ji pak nahradila přesměrovaná noční linka 16.

Díky sloučení tras linek 6 a 19 se zachováním číselného značení linky 6 se na této lince objevily netypické vozy typu KT8D5, jak dokládá snímek vozu ev.č.9048 u Národního divadla. | 8.11.2001
Díky sloučení tras linek 6 a 19 se zachováním číselného značení linky 6 se na této lince objevily netypické vozy typu KT8D5, jak dokládá snímek vozu ev.č.9017 na netypickém šestkovém obratišti Lehovec. | 9.11.2001
Když je 3. listopadu 1985 zahájen provoz na trase metra IB, objevuje se číslo linky 6 opět. Tentokráte v trase Radošovická - Otakarova - I.P.Pavlova - Moráň - Anděl - Laurová. Linka jezdila denně od rána do půlnoci v sestavě 2xT3. V roce 1986 je přesměrována v centru tak, že místo přes Moráň je vedena přes Národní třídu, Národní divadlo a Újezd. V listopadu roku 1990 je na smíchovské straně přesměrována na Kotlářku a její provoz je omezen na všední dny do 20,00 hodin. K oboustrannému zkrácení linky 6 dochází 26. března 1991: na smíchovské straně je ukončena objezdem Ženských domovů a v oblasti Prahy 10 je ukončena v zastávce Oblouková s obracením přes Minskou ulici. Po dodání vozů T6A5 jezdí od roku 1996 jezdí na lince 6 kromě vlaků 2xT3 také vlaky 2xT6A5.

V listopadu 1998, když je trasa metra B prodloužena na Černý Most, je pozměněna i trasa linky 6. Na smíchovské straně je prodloužena na nově vystavěné obratiště Smíchovské nádraží a na druhé straně je její trasa prodloužena na Kubánské náměstí. Zajímavostí byla výluka obratiště na Kubánském náměstí na podzim roku 2001. Linka 6 byla sloučena s linkou 19 s tím, že linka 19 odpadla a celá trasa byla obsluhována velmi dlouhou trasou linky 6. Kromě souprav 2xT3 a 2xT6 zde jezdily i vozy KT8D5.

Vůz T3R.PV ev.č.8151 vypravený na linku 6 manipuluje na dnes již zlikvidovaném vratném trojúhelníku Laurová. | 18.11.2004
Vůz T6A5 ev.č.8704 vypravený na linku 6 manipuluje na dnes již zlikvidovaném vratném trojúhelníku Laurová. | 25.9.2004
Od 1. července 2003 je na lince 6 zaveden provoz sólo vozů T3 a T6. V září 2004 je linka 6 přesměrována do trasy Kubánské náměstí - Laurová. Její rozsah provozu je rozšířen na celotýdenní od 4.30 do půlnoci. Po zahájení výluky v úseku Ženské domovy - Laurová 17. dubna 2008 je linka 6 opět ukončena objezdem kolem Ženských domovů.

Když byl 4. října 2008 zahájen provoz na novém traťovém úseku Laurová - Radlická, linka 6 se sem již nevrací. Místo ní do Radlic jezdí linka 7 a linka 6 je převedena na Kotlářku s tím, že její provoz je opět omezen pouze na všední dny do cca 21,00 hodin.

Zastávkové jízdní řády linky 6 ve formátu .pdf:

Text: František Zahnáš a redakce


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019