»KRAB« pro měření tramvajových tratí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

»KRAB« pro měření tramvajových tratí


Tramvajové tratě, to nejsou jen koleje, po kterých jezdí tramvajová vozidla. Jejich nedílnou součástí jsou i zařízení, která slouží k jejich diagnostice, údržbě a opravám. Přibližme si zařízení hodnotící vybrané geometrické parametry koleje – tzv. KRAB, konkrétně jeho verzi „Light“, kterou využívá pro monitoring stavu tratí DP Praha. Výrobcem zařízení je firma Komerční železniční výzkum, s.r.o.

Dodávkový vůz KIA K2500 DUO MD slouží také pro přepravu “KRABA”. | 17.4.2005
“KRAB” v akci ve vozovně Motol. | 2.11.2011
“KRAB” v akci ve vozovně Motol. | 2.11.2011
“KRAB” v akci ve vozovně Motol. | 2.11.2011
“KRAB” v akci ve vozovně Motol. | 2.11.2011
Zobrazovací jednotka “KRABA”. | 2.11.2011
Vykládka “KRABA” z dodávkového vozu KIA K2500 DUO MD. | 27.7.2010
Vykládka “KRABA” z dodávkového vozu KIA K2500 DUO MD. | 27.7.2010
Druhý “KRAB” v akci v Myslbekově ulici. | 27.7.2010
Druhý “KRAB” v akci v křižovatce Myslíkova. | 18.7.2010
Druhý “KRAB” v akci v křižovatce Myslíkova. | 18.7.2010
Zobrazovací jednotka druhého “KRABA”. | 18.7.2010
Koleje totiž musí pro bezpečný provoz splňovat nejrůznější podmínky, mezi které patří zejména předepsaný rozchod – tj. i maximální boční ojetí kolejnicových pásů či jejich vzájemná výšková poloha (převýšení). Lehký měřící vozík KRAB Light je určen pro měření vybraných geometrických veličin koleje, podobně jako jeho vybavenější sourozenci nebo velké měřicí vozy užívané na železničních tratích. Díky své velikosti, váze a optimalizované výbavě však zvládá projíždět oblouky o malém poloměru, a je tudíž určený zejména pro kontroly tramvajových tratí.

Nejčastěji je využíván při přejímkách stavebních prací na rekonstruovaných úsecích, případně pro provozní kontrolu, tramvajových tratí a výhybek. Pohon vozíku je zabezpečen manuálně lidskou silou, nebo může být v plné „neLight“ výbavě i vlečen za speciálně uzpůsobeným hnacím vozidlem. V pražských podmínkách je rychlost měření omezena rychlostí chůze tj. cca na 5 km/h. Vozík váží cca 30 kg, obsluhu tvoří dvě osoby. Vložení a vyjmutí vozíku z koleje zvládne vzhledem ke hmotnosti a rozměrům pouze jedna osoba. Baterie elektronického systému i palubního PDA počítače zaručují minimálně 8 hodin nepřetržitého provozu. Do paměti počítače lze uložit data nejméně z 200 km tratí. Volitelně lze dodat vozík s přestavitelným nominálním rozchodem v rozmezí 750 – 1668 mm.

Pojezd vozíku se skládá ze základny (příčného nosníku) opatřené většími kolečky s okolky, která díky své „příčné roztažnosti“ zajišťuje měření rozchodu kolejového kanálu, a kromě toho nese snímače měřených veličin. K základně jsou kloubově upevněna řídítka s držákem řídicí jednotky, která je kabely propojena s jednotlivými snímači. Dále jsou k základně kloubově uchycena dvě ramena opatřená na koncích menšími kolečky s okolky, z jejichž vzájemné okamžité polohy vůči základně se odvozují hodnoty dalších geometrických parametrů koleje (směrové a výškové zakřivení). Třetí rameno s kolečkem bez okolku, upevněné na protilehlém konci základny, slouží pro vyhodnocení tzv. zborcení koleje (vzájemné stoupání či klesání kolejnicových pásů v místě, kde není projektováno, tzn. mimo vzestupnici). Geometrické parametry jsou vyhodnocovány a ukládány v řídící jednotce v kroku po 0,25 m.

K převozu KRABa na místo určení se využívá žlutý dodávkový vůz KIA K2500 DUO MD, jehož přestavbu provedla společnost SaZ, s.r.o., divize Sázava. Z názvu vozidla je již zřejmé, že automobil disponuje kolejovým adaptérem a tudíž umožňuje přivézt měřící vozík i na tratě rychlodrážního charakteru, kde může být následně využit i jako trakční prostředek.

Jistě jste při některé své cestě v ulicích Prahy zaslechli v tramvajích relaci dispečinku o tom, že v úseku x - y se pohybují pracovníci s "krabem" a nakonec jste třeba i dva pány s měřícím vozítkem potkali, ale nevěděli jste, k čemu slouží. Nyní už to víte...


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019